نمونه برداری و آنالیز گازهای خروجی دودکش از صنایع

نمونه برداری و آنالیز گازهای خروجی دودکش از صنایع

نمونه برداری و آنالیز گازهای خروجی دودکش از صنایع | آزمایشگاه معتمد محیط زیست شرکت محیط آسایش البرز

نمونه برداری و آنالیز گازهای خروجی دودکش از صنایع

نمونه برداری و آنالیز گازهای خروجی دودکش از صنایع

برابر الزام سازمان محیط زیست مبنی بر سنجش آلاینده های زیست محیطی طی قراردادی که با این شرکت منعقد گردیده است فصلی یکبار به صورت دوره ای نسبت به سنجش و آنالیز آلاینده های خروجی صنعت اقدام می گردد، بر این اساس طی مراجعه به صنعت فوق و عدم وجود محل نمونه برداری بر روی دودکش خروجی بویلر راهنمایی های لازم صورت گرفت که در همین راستا طبق دستورالعمل سازمان محیط زیست کشوری محل مورد نظر تعبیه و نمونه برداری انجام گرفت.

نظر خود را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمی شود

نظرات کاربران