نمونه برداری از ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهریار

نمونه برداری از ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهریار

نمونه برداری از ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهریار | نمونه برداری به صورت ماهیانه به منظور کنترل عملکرد تصفيه خانه

نمونه برداری از ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهریار

نمونه برداری از ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهریار

نمونه برداری از ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهریار، لازم به ذکر است این نمونه برداری به صورت ماهیانه به منظور کنترل عملکرد تصفيه خانه صورت میگیرد.

نظر خود را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمی شود

نظرات کاربران