طعمه گذرای موش در انبارهای پخش مواد غذایی

طعمه گذرای موش در انبارهای پخش مواد غذایی

شرکت محیط آسایش البرز با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی | طعمه گذرای موش در انبارهای پخش مواد غذایی

طعمه گذرای موش در انبارهای پخش مواد غذایی

طعمه گذرای موش در انبارهای پخش مواد غذایی

طعمه گذرای موش در انبارهای پخش مواد غذایی

یکی از عمده مشکلات در انبارهای پخش مواد غذایی وجود موش در این انبارها می باشد که باعث خسارات زیادی شده است از اینرو طعمه گذرای و مبارزه با این جونده الزامی است.
شرکت محیط آسایش البرز با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی آماده خدمت رسانی می باشد.

نظر خود را بنویسید

ایمیل شما نمایش داده نمی شود

نظرات کاربران